Laatste nieuws

28 Sep 2022

Toespraak van paus Franciscus tot de reguliere kanunniken van Prémontré - 22 september 2022

Toespraak van paus Franciscus tot de reguliere kanunniken van Prémontrén.a.v. het 9de eeuwfeest van de stichting van de abdij van Prémontré Geliefde broeders en zusters, welkom!Ik dank de abt-generaal voor zijn woorden. Ik groet u allen. Ik ben blij u te ontmoeten met een jaar vertraging. V...

Meer lezen
30 Jun 2021

Rondleidingen 900 jaar norbertijnen

Abdijbezoek

Laat een gids van de Molse gidsenkring je leiden voor een wond...

Meer lezen
06 Jun 2021

Brief van paus Franciscus n.a.v. het jubileum van de orde

6 juni 2021

 

Brief van paus Franciscus n.a.v. het jubi...

Meer lezen
15 Jul 2020

Welvaarts Th. Ign.

Lijst van boeken van wijlen abdijarchivaris Welvaarts. 

Op initiatief van vzw Studiu...

Meer lezen

12