Wie zijn wij?

Wij zijn kloosterlingen, meer bepaald reguliere kanunniken, volgelingen van de heilige Norbertus
(+ 1134). Naar hem worden wij ‘norbertijnen’ genoemd. De heilige Norbertus stichtte meerdere abdijen, o.a. Prémontré (1120) en Floreffe (1122). Prémontré werd de voornaamste abdij van de orde. Daarom worden wij ook ‘premonstratenzers’ genoemd of reguliere kanunniken van Prémontré. Al deze abdijen, waaruit de norbertijnenorde of orde van Prémontré ontstond, stichtten op hun beurt andere abdijen en kloosters. Zo stichtte de abdij van Floreffe ons klooster in 1140.

Voor zijn kloosters koos de heilige Norbertus de regel van Augustinus. Nog steeds leven wij volgens deze regel, waarin wij opgeroepen worden om eensgezind samen te wonen, “één van hart en één van ziel op weg naar God” (I,2).

Wat doen wij?

1. Liturgie

Ons leven is op God gericht. Drie keer per dag zingen wij zijn lof in de abdijkerk. Het hoogtepunt van ons leven is de dagelijkse viering van de eucharistie. Wij luisteren dan naar het woord van God en bieden Hem het offer aan van Jezus, het kruisoffer; het offer waar wij ons bij aansluiten. Zo is ons leven geheel en al eucharistisch én mariaal, want in elke eucharistieviering ontvangen wij Maria als moeder!

2. Onthaal

Het onthaal van gasten was één van de belangrijkste aanbevelingen van de heilige Norbertus. Dit klooster werd gesticht als een ‘godshuis’, d.w.z. een opvanghuis van reizigers. Trouwens, daarom werd de abdijkerk in de 12de eeuw toegewijd aan de heilige Nicolaas, de patroon van de reizigers. Echtparen, enkelingen en groepen zijn welkom in het gastenkwartier, ook ‘Kontaktcentrum’ genaamd.

3. Verkondiging

De heilige Norbertus was een vurig verkondiger van het woord Gods. Evangelisatie was voor hem geen ijdel woord! Ook wat dat betreft, treden wij in zijn voetsporen. Het woord van God, dat wij dagelijks beluisteren en biddend overwegen, delen we met anderen tijdens de verkondiging in de liturgie en daarbuiten, tijdens retraites en conferenties. In de vorige eeuw werden veel norbertijnen van Postel naar Congo gezonden, om de bewoners van dat land te evangeliseren. Zo ontstonden het bisdom Lolo en de norbertijner priorij van Kinshasa. Ondertussen zijn we tot het inzicht gekomen dat wij niet naar Congo hoeven te gaan om mensen te evangeliseren…

4. Parochiewerk

Als reguliere kanunniken zijn wij pastores. Ons leven is op God gericht, maar ook op de mensen. Hun geluk en met name hun eeuwig geluk gaat ons ter harte. Van oudsher werken er dan ook norbertijnen van Postel in parochies, meestal in de omgeving van de abdij. De geschiedenis getuigt van de heilzame invloed van dit werk.

5. Natuur

Het natuurschoon dat onze abdij omgeeft, voert onze ziel naar God, de Schepper. Het is een rijkdom, niet alleen geestelijk, maar ook materieel: van melk kan kaas gemaakt worden en van planten kruiden, vandaar een kaasmakerij en een kruidentuin binnen de abdijmuren.

Wat bezielt ons?

Het bewustzijn dat God ons liefheeft, geeft zin en betekenis aan ons leven. God is onze Vader, dat heeft Jezus geleerd én getoond, vooral door zijn lijden, dood en verrijzenis. “Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar” (1 Joh 4,16). Dit geloof in Gods liefde bezielde Augustinus en Norbertus en zijn gezellen, dit geloof bezielt ook ons. Het is een bron van onuitputtelijke vreugde, die doorklinkt in het gewone leven van elke dag.

Gebedstijden

Weekdagen Zondag
Lauden 06.45 u. 06.45 u.
Eucharistie 11.30 u. 10.00 u.
Vespers 18.00 u. 18.00 u.
Kerstmis Nachtmis : 20.30 u.
Dagmis op Kerstdag : 10.00 u.
Paastridium Witte Donderdag : 19.30 u.
Goede Vrijdag : 19.30 u. (kruisweg om 15.00 u.)
Paaswake : 20.30 u.
Dagmis op Pasen : 10.00 u.

Abdijkring

Wij zijn kloosterlingen, meer bepaald reguliere kanunniken, volgelingen van de heilige Norbertus (+ 1134). Naar hem worden wij ‘norbertijnen’ genoemd. De heilige Norbertus stichtte meerdere abdijen, o.a. Prémontré (1120) en Floreffe (1122). Prémontré werd de voornaamste abdij van de orde. Daarom worden wij ook ‘premonstratenzers’ genoemd of reguliere kanunniken van Prémontré. Al deze abdijen, waaruit de norbertijnenorde of orde van Prémontré ontstond, stichtten op hun beurt andere abdijen en kloosters. Zo stichtte de abdij van Floreffe ons klooster in 1140. Voor zijn kloosters koos de heilige Norbertus de regel van Augustinus. Nog steeds leven wij volgens deze regel, waarin wij opgeroepen worden om eensgezind samen te wonen, “één van hart en één van ziel op weg naar God” (I,2).

Voor meer informatie:

  • Wie zijn wij
  • Wat doen wij
  • Wat bezielt ons
  • Gebedstijden
  • Abdijkring