Onze spiritualiteit

Steunend op het leven van de heilige Augustinus en de heilige Norbertus en zijn volgelingen kunnen we vijf pijlers in onze spiritualiteit onderscheiden:


  • het geloof in Christus dat tot uiting komt in gebed en verkondiging;
  • een geest van armoede: soberheid en gemeenschap van goederen;
  • een eucharistische en mariale vroomheid;
  • broederliefde en inzet voor vrede en verzoening;
  • gehoorzaamheid aan de herders van de kerk.