Welvaarts Th. Ign.

28 Jul 2020

Willekens Georges A.

Georges Willekens

norbertijn van Postel

jubilaris en senior van het convent

Geboren te Lier op 8 oktober 1925, werd Adriaan Willekens op 12 september 1947 ingekleed in de abdij van Postel. Hij ontving toen de naam Georges. Twee jaar later, op 12 september 1949, verbond hij zich door professie aan dit klooster. Op 26 juli 1953 werd hij tot priester gewijd. Daarna behaalde hij te Antwerpen het pedagogisch diploma en het diploma van kandidaat in de koloniale wetenschappen. Hij was missionaris in het bisdom Lolo (Congo) van 27 oktober 1955 tot 19 april 1972. Hij was er directeur van de normaalschool. Hij was aalmoezenier in het Nederlandse leger van 1 september 1972 tot in 1979. Van  1 mei 1979 tot 21 oktober 1982 was hij aalmoezenier in het Academisch Ziekenhuis te Pellenberg en van 15 oktober 1983 tot 31 oktober 1995 in het Sint-Antoniusziekenhuis en het Verpleegtehuis De Stelle te Oostburg. Vanaf 1985 was hij gedurende enkele jaren medewerker aan het officialaat van het bisdom Breda. Sinds 26 september 2018 verbleef hij in het Woonzorgcentrum De Lusthoven te Arendonk. Daar overleed hij, gesterkt door het ziekensacrament, op zaterdag 25 juli 2020. Zijn uitvaart werd gevierd op 31 juli 2020. Hij werd begraven op het kerkhof van de abdij.

Vorige nieuws bericht
15 Jul 2020

Welvaarts Th. Ign.

Lijst van boeken van wijlen abdijarchivaris Welvaarts.