Belangrijk bericht

13 Jan 2021

2021 Dubbel jubileumjaar

2021

Een dubbel jubileumjaar

 

900 jaar geleden, op Kerstdag 1121, deden de heilige Norbertus en zijn gezellen hun professie te Prémontré (F). Dit wordt beschouwd als de stichting van de norbertijner of premonstratenzer orde, waartoe onze abdij behoort. N.a.v. dit 9de eeuwfeest is op 29 november 2020 een jubileumjaar begonnen, dat loopt tot 9 januari 2022.

Op 8 december 2020 was het 150 jaar geleden dat de heilige Jozef door de Z. Pius IX uitgeroepen werd tot patroon van de universele Kerk. N.a.v. deze 150ste verjaardag heeft paus Franciscus een Jaar van de heilige Jozef afgekondigd op 8 december 2020, een bijzonder Jaar, dat op die dag zelf begon en dat loopt tot 8 december 2021.

  1. “Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid”

Op het eerste gezicht hebben deze twee jubilea niet veel gemeen met elkaar en toch… Regelmatig zingen wij hier psalm 45, waarin een prinses bezongen wordt, de dochter van een koning, die ten huwelijk gegeven wordt aan een andere koning. De psalmist zingt haar toe: 

“Uw schoonheid wekt de liefde van de koning, 

breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Van Tyrus komt men u geschenken brengen, 

de adel van het volk dingt naar uw gunst.

 

Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid (…). 

In kleurenpracht geleidt men haar tot de koning, 

met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. 

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich, 

zij treden binnen in de koninklijke woning” (12-16). 

 

Al heel vroeg hebben christenen deze verzen toegepast op Maria, die God – onze Heer en onze Koning – haar jawoord heeft gegeven, waardoor zij de moeder van zijn Zoon is geworden.

  1. “De adel van het volk dingt naar uw gunst”

Op sommige schilderijen worden de heilige Norbertus en zijn gezellen voorgesteld, terwijl zij Maria en het kind Jezus aanschouwen. Dit is een verwijzing naar hun professie op Kerstdag 1121. Op deze schilderijen worden dikwijls kronen afgebeeld, waarmee aangegeven wordt dat zij edellieden waren. Dit is tevens een uitbeelding van het psalmvers: “De adel van het volk dingt naar uw gunst.”  

Adeldom is niet zozeer een kwestie van afkomst, adeldom is vooral een levenshouding. Adel sitzt im Gemüte, nicht im Geblüte, zegt een Duits spreekwoord, adel zit hem in het gemoed, niet in het bloed. De heilige Jozef was niet alleen van edele geboorte, kijk naar zijn stamboom (cf. Mt 1,1-17), hij was ook en vooral edel van gemoed.

  1. H. Jozef, een toonbeeld van edelmoedigheid

Onze liefde voor mensen wordt wel eens beproefd. Daarom kunnen wij ons herkennen in de heilige Jozef, toen hij zag dat Maria, zijn geliefde, zwanger was. Maar hij schrijft haar niet af… en dan gebeurt er iets merkwaardigs. De edelmoedigheid van Jozef wordt beloond: in een droom verschijnt hem een engel, die hem zegt dat “het kind in haar schoot van de heilige Geest is” (Mt 1,20). Gerustgesteld, doet Jozef wat de engel hem opgedragen heeft, hij stelt de meest nobele daad uit zijn leven: hij neemt de zwangere Maria bij zich (cf. Mt 1,24). Hij zal een echte vader zijn voor haar kind.

  1. Het zoeken van Maria’s glimlach

Als wij de heilige Jozef navolgen in zijn edelmoedigheid en in zijn liefde voor Maria, de moeder van Jezus, dan maken wij deel uit van “de adel van het volk”, die “dingt naar haar gunst” of liever die “haar glimlach zoekt”, zoals we in een andere psalmvertaling kunnen lezen. Uitgaande van deze vertaling heeft Benedictus XVI, de vorige paus, ooit gezegd dat “het zoeken van Maria’s glimlach de uitdrukking is van onze levende en diepmenselijke relatie met haar die Christus ons als moeder heeft gegeven. Maria deelt met ons, die haar kinderen zijn, de vreugde waarvan zij vervuld is”. Zijn wij ontvankelijk voor Maria’s vreugde? Beantwoorden wij haar glimlach? 

  1. Besluit

“Nu mag uw land onder uw glimlach liggen,” we kennen dit lied. Deze woorden parafraserend, durf ik de wens en de hoop uit te spreken dat onze abdij en allen die met haar verbonden zijn onder Maria’s glimlach mogen liggen, zodat wij allen wat edelmoediger zouden worden, naar het voorbeeld van de heilige Norbertus en zijn gezellen en naar het voorbeeld van de heilige Jozef, het toonbeeld van edelmoedigheid! Hebben de Kerk en de wereld in deze coronatijd geen nood aan edelmoedige christenen?

abt Frederic Testaert

 

Vorige nieuws bericht
02 Nov 2020

Belangrijk bericht

BELANGRIJK BERICHT

 

Vanwege de coronapandemie 

mogen de liturgische ...

Meer lezen