Welkom

op zondag 11 september 2011, met Open Monumentendag, zal de abdij van Postel, uitzonderlijk zijn deuren open stellen voor het grote publiek van 11.00u tot 17.00u.

Diep in de Kempen, tussen bossen en velden, ligt de abdij van Postel: enkele gebouwen, oude en nieuwe, onsamenhangend maar mooi, die uitlopen op een eeuwenoud kerkje. Sinds 1140 woont er een groepje kloosterlingen. Zij worden norbertijnen genoemd, naar hun stichter de heilige Norbertus (+ 1134). Zijn ideaal en het hunne? Christus navolgen in zijn armoede, naar het voorbeeld van de apostelen, dat wil zeggen: een eensgezind gemeenschapsleven, toegespitst op de dagelijkse Eucharistie en het koorgebed. Zoals hun stichter, zijn zij vurige vereerders van de Moedermaagd en trouwe aanhangers van de paus.

In deze abdij hebben norbertijnen 'van Postel' hun ideaal gevonden: de levende Christus. Mogen ook de vele bezoekers er de schoonheid van het ware geloof vinden.Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto